AVISO LEGAL

O acceso ao portal de LIBRARIA COUCEIRO. e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos no mesmo comporta a aceptación das condicións previstas no presente Aviso Legal. Por iso recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos desde o portal de LIBRARIA COUCEIRO.

L. S. S.I.

En cumprimento coa Lei de Servizos da Sociedade da Información informámoslle que: Este portal é propiedade de:
• Denominación Social: Libraria Couceiro SL
• Domicilio Social: Praza de Cervantes, 6 – Santiago de Compostela
• CIF: B15315963
• Teléfono: +34 981 238 459

VALIDEZ DA INFORMACIÓN

A información contida nestas páxinas é a vixente na data da súa última actualización. As presentes condicións son as vixentes desde a data da súa última actualización. LIBRARIA COUCEIRO resérvase o dereito para modificalas en calquera momento, nese caso entrarán en vigor desde a súa publicación e serán aplicables a todos os usuarios do portal desde esa data. Os contidos do portal, en especial as referencias informativas e publicitarias, salvo que expresamente indíquese o contrario, non constitúen oferta vinculante. LIBRARIA COUCEIRO. resérvase o dereito para introducir modificacións ou omitir parcial ou totalmente os actuais contidos do portal web cando o considere oportuno, así como impedir ou restrinxir o acceso de forma temporal ou permanente.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O portal de LIBRARIA COUCEIRO, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, bases de datos, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que LIBRARIA COUCEIRO é titular ou lexítima licenciataria.
LIBRARIA COUCEIRO non outorga garantía algunha sobre a licitude e legalidade da información ou elementos contidos nas páxinas do portal de LIBRARIA COUCEIRO. cando a titularidade dos mesmos non corresponda a LIBRARIA COUCEIRO.

USOS PROHIBIDOS E PERMITIDOS.

Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares. O incumprimento desta prohibición poderá constituír infracción sancionable pola lexislación vixente. Con todo, pola súa conta e risco, o usuario poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para o seu uso persoal, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial LIBRARIA COUCEIRO. En especial, non poderá alteralos, modificalos ou suprimilos nin total nin parcialmente. En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade de LIBRARIA COUCEIRO. Queda prohibido, salvo nos casos en que expresamente o autorice LIBRARIA COUCEIRO, establecer ligazóns, hipervínculos ou links, desde portais ou sitios web de terceiros á páxina web de LIBRARIA COUCEIRO, distintas da páxina principal do seu portal, así como presentar a páxina Web de LIBRARIA COUCEIRO ou a información contida nelas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.

RESPONSABILIDADES

LIBRARIA COUCEIRO non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas do portal de LIBRARIA COUCEIRO, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control.
LIBRARIA COUCEIRO non é responsable da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas Web de terceiros accesibles desde o portal de LIBRARIA COUCEIRO. mediante ligazóns, hipervínculos ou links, nin da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas Web de terceiros desde os que se acceda mediante ligazóns, hipervínculos ou links ao portal de LIBRARIA COUCEIRO ou a calquera das súas páxinas Web, nin da información e contidos de calquera páxina Web de terceiros que se presente baixo a aparencia ou signos distintivos de LIBRARIA COUCEIRO, salvo autorización expresa desta última.
LIBRARIA COUCEIRO e os seus provedores de información como terceiras partes non asumen responsabilidade algunha con relación á información, contidos de todo tipo, produtos e servizos ofertados ou prestados a través do portal de LIBRARIA COUCEIRO, por terceiras persoas ou entidades, aínda que pertenzan á súa mesmo Grupo económico, e, en especial, polos danos e prexuízos de calquera tipo que, vinculados ao anterior, poidan producirse por:
• Ausencia ou deficiencias na información facilitada aos usuarios ou na súa veracidade, exactitude e suficiencia.
• Incumprimento ou cumprimento defectuoso ou impuntual dos contratos ou relacións pre-contractuais.
• Incumprimento das obrigacións que incumben aos prestadores de servizos da sociedade da información.
• Infracción dos dereitos dos consumidores e usuarios.
• Infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial; realización de actos de competencia desleal ou de publicidade ilícita.
• Infracción do dereito de protección de datos; do segredo profesional e dos dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á imaxe das persoas.
• En xeral, o incumprimento de calquera leis, costumes ou códigos de conduta que resulten de aplicación
• Calquera decisión tomada en dependencia da información fornecida a través do portal de LIBRARIA COUCEIRO. Nin LIBRARIA COUCEIRO nin os provedores de información como terceiras partes asumen responsabilidade algunha por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos, producidos por:
• Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control LIBRARIA COUCEIRO.
• Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros.
ç• Uso indebido ou inadecuado das páxinas Web de LIBRARIA COUCEIRO.
• Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O acceso ao portal de LIBRARIA COUCEIRO e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos no mesmo comporta a aceptación das condicións previstas no presente aviso legal, no caso de que nos facilite información a través dos formularios informaráselle previamente dos extremos de protección de datos. Por iso recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos desde o portal de LIBRARIA COUCEIRO. Atopará información máis detallada en https://librariacouceiro.gal/ politica-de-privacidade