Un libro contundente,comprometido, con versos que agroman do corpo e da súa capacidade transformadora.Os seus poemas constrúen unha escrita a favor da dignidade,das identidades sexuais e de xénero,empregando unha lingua que quere renacer, renovarse e ser libre.