Recompilación dos artigos xornalísticos de Isaac Díaz Pardo desde o ano 1963 ate o 2009. 514 artigos escritos para A Nosa Terra de Bos Aires, Faro de Vigo, La Región, El Progreso, El Correo Gallego e La Voz de Galicia. Deses 514 artigos só 12 foron escritos en castelán. A maioría  tratan de asuntos da historia de Galicia e da súa lingua como factor identitario da nosa tradición.