Zona a defender

Zona a defender

Manuel Rivas escribe as ceibas,con coraxe, sobre o que denomina Mayday, de perigo grave e inminente, para ir explorando aquelo que defende…